Bulgarian law firm Bulgarian lawyer

Услуги - Данъчно облагане

Данъчната ефективност е важен елемент в много от предприетите действия (сделки) от името на нашите клиенти. Данъчното планиране е основна част от процеса на структуриране на корпоративно придобиване, при създаването на съвместно предприятие, инвестиционен фонд, съвместно придобиване, проектно финансиране или продобиването на финансови активи.

В постоянно променящата се област на данъчното облагане, ние работим в тясно сътрудничество с данъчни специалисти, предоставяйки общи консултации и съвети по отношение на данъци и структуриране, по-специално относно това как най-добре да се отреагира на въздействието на фискалната промяна. Тъй като данъчните власти предприемат все по-агресивен подход спрямо данъкоплатците, ние консултираме нашите клиенти за това как най-добре да отговорят на разследвания и проверки.

Тъй като компаниите имат нужда да максимизират данъчните си облекчения при корпоративни и финансови преструктурирания и да бъдат гъвкави в прилагането и спазването на комплексните правила по отношение на въпроси свързани с трудова заетост и пенсии, данъчното представителство е неразделна част от нашето обслужване на клиенти. В крайна сметка, ние се стремим да внесем яснота по данъчните въпроси на нашите клиенти.

Нашите цялостни консултантски услуги се състоят от:

• Консултации, свързани с местния данък върху печалбата и ДДС, които обхващат широк кръг въпроси относно финансиране, корпоративни и търговски въпроси

• ДДС - в допълнение към чисто техническите консултации по ДДС, ние също така предоставяме и търговски и практически съвети за всички форми на корпоративни и финансови операции и сделки с недвижими имоти

• Данъчни спорове

• ЗОДФЛ – Данъчно облагане на физически лица

• Данъчни консултации за недвижими имоти (данък печалба)
Самооценка - тежестта за изчисляване на данъчното задължение за годината и неспазване на сроковете може да означава санкции и плащане на лихви. Нашият екип може да ви освободи от тази тежест и да осигури подаването на данъчните Ви декларации в срок.

Bulgarian solicitor
Бизнес Партньори

Ние препоръчваме следните партньорски фирми.
Моля, разгледайте пълния списък с полезни връзки:

Бизнес Съдействие Преглед

lawyers in Bulgaria
English Български Руский Français
Home | Services | Charity Work | Contact Us