Bulgarian law firm Bulgarian lawyer

Установяване и пребиваване на граждани на европейския съюз - ЕС

Международния бизнес изисква ангажирането на ключови кадри като мениджъри, управленски персонал, така, както и технически персонал отвъд националните граници, без прекъсване на работата и без правни пречки. За да отговорим на тази бизнес нужда, ние предоставяме правни услуги в областта на пребиваването и на установяването на чуждестранни граждани в България като неразделна част от международните бизнес услуги, които предлагаме на клиентите си.

Нашият опит в планирането и стратегията на организация на бизнеса дава възможност на клиентите да избегнат или сведат до минимум потенциалните проблеми и забавяния. Естествено, всяко запитване от клиент трябва да се прави при първа възможност, за да можем ние да имаме максимално налично време за реакция. Нашите адвокати помагат на фирми и физически лица за получаване на краткосрочно и дългосрочно пребиваване, удължаване и промени на техния статут, с оглед поддържането на непрекъснатост на заетостта за ключови мениджъри и служители, както и за осигуряването на статут на постоянно пребиваващи за тези, които отговарят на необходимите за това условия.

След присъединяването на България в Европейския съюз, националното законодателство много се промени или най-малкото е в процес на промени, които да отговарят на изискванията на Европейското законодателство. Отделите по човешки ресурси на българските фирми са изправени пред нови предизвикателства и наемат международни работници, като се възползват от някои аспекти на новото законодателство.

Ние сме готови да помогнем при решаването на горните проблеми, изцяло спазвайки изискванията на съответното законодателство.

Bulgarian solicitor
Бизнес Партньори

Ние препоръчваме следните партньорски фирми.
Моля, разгледайте пълния списък с полезни връзки:

Бизнес Съдействие Преглед

lawyers in Bulgaria
English Български Руский Français
Home | Services | Charity Work | Contact Us