Bulgarian law firm Bulgarian lawyer

Услуги - Интелектуална собственост

Ние имаме опит в регистрирането на обекти на авторското право като патенти, търговски марки и промишлени образци. В рамките на тази област, нашият екип, специализиран в интелектуалната собственост ще съветва клиента за идентификация, защита и лицензиране на обектите на интелектуалната собственост. В допълнение, ние представляваме клиенти по отношение на спорове, свързани по какъвто и да било начин с интелектуална собственост, включително относно търговски марки и патентни спорове, както и като страна в съдебни спорове за авторски права, включващи нови продукти и произведения.

Лицензиране на търговска марка и възлагане на права

Ние можем да помогнем на нашите клиенти с регистрирането, лицензирането и възлагането на търговски марки, както и тяхната последваща регистрация в Българското патентно ведомство .

Въпросите, с които ние се ангажираме често включват следните услуги:
• Работа с клиенти, които имат собствени права върху търговски марки, с цел формулиране на политиката им за лицензиране на търговски марки
• Консултации относно международните аспекти на лицензирането и възлагането на търговски марки
• Патенти и патентни приложения
• Авторско право
• Въпроси, засягащи конфиденциалността
• Ограничителни клаузи / поемане на ангажименти за въздържане от конкурентни дейности
• Съвместни проекти в индустрията
• Споразумения за изработка на авторски софтуер
• Лицензиране, придобиване и съдействие при решаване на спорове, засягащи интелектуалната собственост

Bulgarian solicitor
Бизнес Партньори

Ние препоръчваме следните партньорски фирми.
Моля, разгледайте пълния списък с полезни връзки:

Бизнес Съдействие Преглед

lawyers in Bulgaria
English Български Руский Français
Home | Services | Charity Work | Contact Us