Bulgarian law firm Bulgarian lawyer

Услуги- Корпоративно право

Регистрация на различни видове бизнес формации в съответствие с българското законодателство. За повече информация за регистрация на дружества с ограничена отговорност, можете да посетите нашия сайт: www.bulgariacompanyregistration.com


• публични и частни акционерни дружества, холдингови структури, дружества с ограничена отговорност, търговски групи - консорциуми и др.


• изцяло притежавани дъщерни дружества, клонове и представителства на чужди компании


• регистрация и представителство пред всички компетентни български органи (Върховни / Апелативни / Окръжни съдилища, Данъчни органи, Българската търговско-промишлена палата, Националния статистически институт, , Националната агенция за приходите, Агенцията по вписванията, Търговски регистър, Общини и др.)


• внасяне на допълнителни промени, свързани с правния статут на дружество, клон или представителство


• преобразуване и реорганизация (включително поглъщания, сливания и придобивания)


• ликвидация (доброволна и банкрут) и реорганизация (цялостен подход за преструктуриране, рекапитализация и несъстоятелност) Избирането на нашите услуги ще Ви гарантира съответствие с всички законови изисквания необходими за правилното функциониране на вашия бизнес. В допълнение към това, можем да отговорим на Вашите нужди за първоначалното счетоводно обслужване и секретарски услуги (напр. годишни декларации, водене на регистри и общи секретарски услуги, седалище и адрес на регистрация, услуги и друга документация, свързана със създаването на дружество (бизнес).

Bulgarian solicitor
Бизнес Партньори

Ние препоръчваме следните партньорски фирми.
Моля, разгледайте пълния списък с полезни връзки:

Бизнес Съдействие Преглед

lawyers in Bulgaria
English Български Руский Français
Home | Services | Charity Work | Contact Us