Bulgarian law firm Bulgarian lawyer

Услуги - Търговски закон

Ние предлагаме професионална правна помощ касаеща приложението на българския Търговски закон:

Представляваме чуждестранни и местни производители, доставчици на услуги, транспортни и спедиторски компании, фирми в областта на телекомуникациите и земеделието. Много често ние трябва да действаме и като бизнес консултанти, както и да предоставяме правна помощ по всички въпроси, които са жизненоважни за бизнес стратегията на дадена компания. Ние съотнасяме местния опит към най-добрите от европейските правни практики. Неотдавнашното присъединяване на България към Европейския съюз провокира много промени в българското законодателство и в правилата и правните норми в него.

Като се вземат предвид нашите задълбочени познания на местно и европейско равнище, ние гарантираме, че търговската дейност на нашите клиенти ще има сигурна и солидна основа. Ние също така притежаваме специфични познания на английското законодателство в търговската област, осигурявайки по този начин незаменимо допълнение към нашите услуги.

Ние сътрудничим в борбата с прането на пари - оказване на съдействие на международни и местни предприятия, за да се гарантира спазването на правилата и регламентите срещу прането на пари, в съответствие с българското законодателство и това на Европейския съюз, във връзка със скорошното присъединяване на България към Европейския съюз.

Освен предоставяне на правни експертизи и становища, услугите ни са съсредоточени в основно две направления:

- Бизнес договори и представителство на клиенти в преговори при търговски отношения. Изготвяне на търговски договори, като например договори за покупко - продажби, договори за лизинг, франчайзинг договори и др., както и други търговски документи, включително менителници и записи на заповед.

- Извънсъдебно или съдебно решаване на договорни и търговски спорове, произтичащи от стопанската дейност на контрагентите.

Bulgarian solicitor
Бизнес Партньори

Ние препоръчваме следните партньорски фирми.
Моля, разгледайте пълния списък с полезни връзки:

Бизнес Съдействие Преглед

lawyers in Bulgaria
English Български Руский Français
Home | Services | Charity Work | Contact Us