Bulgarian law firm Bulgarian lawyer

Услуги - Арбитраж, Съдебни спорове

В днешните трудни времена, ние предлагаме представителство пред всички съдилища, включително и пред Арбитражния съд, който може да преведе нашите клиенти от началото до края на дело и съответно с по-нататъшното изпълнение или защита на присъденото. Нашите адвокати имат познания и дълъг опит в широк кръг съществени области, включително в областта на правоприлагането, търговските спорове, интелектуалната собственост и арбитраж в гражданското/търговското право. Ние анализираме всяко отделно дело от самото начало, използвайки този похват на ранна оценка за да дадем ясна представа за неговите положителни аспекти и възможности за оптимизиране на разходите; След това подготвяме всички доказателства и присъстваме на изслушванията докато делото прогресира съобразно стратегията, продиктувана от целите на клиента. Ние работим с нашите клиенти за постигане на творчески и търговски решения. Ние работим, за да помогнем на нашите клиенти за ефективно и ефикасно разрешаване на спорове - дали чрез арбитраж, по съдебен ред, или чрез други техники, по начин, който подпомага техните бизнес цели. Също така работим с клиентите с цел да се сведат до минимум рисковете от бъдещи съдебни спорове.


• Данъчно облагане и ДДС – консултации по отношение на съдебно разглеждане и практически средства, за да се отменят незаконните актове и да се ограничат процедурно неправилните действия на данъчните власти

• Търговски - консултации относно всички аспекти на търговските дела

• Недвижими имоти, покупка и прехвърляне на собственост върху недвижими имоти - работа по договорни и строителни спорове, спорове между наемодател и наемател

• Интелектуална собственост - защита на правата върху интелектуалната собственост като авторско право, търговски марки, дизайни и патенти

• Ценни книжа и съдебни дела - защита на издатели, инвестиционни съветници, служители и директори; бързо заповедно производство;

• Конкуренция - консултации дали дадена бизнес стратегия има вероятност да бъде оспорена по силата на законите

• Заетост - подпомагане на нашите клиенти в спорове за компенсации и договори

• Здраве и безопасност - консултации относно съответствие с правните норми и правилата за безопасност

• Застраховане / презастраховане – работа по застрахователни и презастрахователни спорове

• Несъстоятелност – работа с дела по несъстоятелност и рехабилитационна програма

Bulgarian solicitor
Бизнес Партньори

Ние препоръчваме следните партньорски фирми.
Моля, разгледайте пълния списък с полезни връзки:

Бизнес Съдействие Преглед

lawyers in Bulgaria
English Български Руский Français
Home | Services | Charity Work | Contact Us